K.H i Laholm AB

Hallands län

Information

K.H i Laholm AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Laholm som är den kommunen där K.H i Laholm AB finns. I Laholm så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. K.H i Laholm AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket K.H i Laholm AB har haft sedan 2001-11-19. K.H i Laholm AB har funnits sedan och 2001-11-19 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till K.H i Laholm AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kraftg. 1, 312 34, Laholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0430-78240.

Laholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är K.H i Laholm AB Privat, ej börsnoterat.

K.H i Laholm AB har idag 556597-7955 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för K.H i Laholm AB

Bolaget skall förvalta aktier samt tillverka och sälja plast- detaljer till exempelvis bilindustrin, vitvaruindustrin och trädgårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I K.H i Laholm AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stenberg, Nils Göran Harry som är född 1948 och har titeln VD, Stenberg, Nils Göran Harry som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Eva Malin Maria som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Karl Johan Henrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Per-Johan Oskar som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlström, Gunnar Magnus Henrik som är född 1961 och har titeln RevisorDeloitte AB som är född och har titeln Revisor, .