Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Laholm här finns det många olika Ömsesidigt försäkringsbolag. Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt tillhör bolagstypen "Ömsesidigt försäkringsbolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Laholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Hallands län gör att företag trivs där.

Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt är ej momsregistretat och har organisationsnummer 549201-9962.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0430-40015 alternativt besöka eller skicka post till Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt på följande adress MARKARYDSVÄGEN 21, 310 21, Hishult.

Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Dina Försäkringar Lagadalen Ömsesidigt så sitter följande personer i styrelsen: , , , Cronqvist, Per Åke Erling som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , . , , . . Gunnarsson, Mats Ronny Ingemar som är född 1959 och har titeln Suppleant . Karlsson, Carl Albert Valter som är född 1962 och har titeln Suppleant . Persson, Karl-Olof som är född 1952 och har titeln Suppleant . . . . . . .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring. 1. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) samt landfordon klass 3 med begränsning till självgående skördetröska eller annan självgående lantbruksmaskin. Fartyg klass 6 med begränsning till fritidsbåtar. 2. Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring AB. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring är följande: Laholms, Halmstads och Hyltes kommun inom Hallands län, Örkelljunga, Ängelholms och Båstads kommun inom Skåne län samt Markaryds och Ljungby kommun inom Kronobergs län.