Laholms Sparbank

Hallands län

Information

Laholms Sparbank hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Laholm som är den kommunen där Laholms Sparbank finns. I Laholm så finns det många olika Sparbank och i Hallands län så finns det ännu fler Sparbank. Laholms Sparbank tillhör bolagstypen Sparbank och företaget har F-skatt vilket Laholms Sparbank har haft sedan 1994-01-01. Laholms Sparbank har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Laholms Sparbank så kan ni göra det genom att skicka er post till Stortorget 6, 312 30, Laholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0430-49100.

Laholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Laholms Sparbank har idag 549201-6059 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Gunvor Ingemo -Persson, Lars-Göran -Petersson, Inge Sverker eller en av dem i förening med en av -Andersson, Lars Göran Ove -Elmvik, Kenth Tore Ingvar -Eriksson, Gert Jörgen är den som för stunden ansvarar för Laholms Sparbank

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning, med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepapppersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12§. 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förmedla försäkringar 17. driva pensionssparrörelse efter tillstånd

I Laholms Sparbank så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars Göran Ove som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Elmvik, Kenth Tore Ingvar som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Gert Jörgen som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Lars-Göran som är född 1958 och har titeln VD, Persson, Lars-Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Inge Sverker som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,StyrelseordförandeJohansson, Gunvor Ingemo som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Cronqvist, Per Åke Erling som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Kent Roland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotFreij, Anna-Karin Margaretha som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Pia Christel Susan som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantIngemarsson, Maths Daniel som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Iréne Ann-Christin som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPåhlsson, Anders Staffan Ragnar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotRothman, Lars-Anders Rikard som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotEliasson, Aina Gunmarie som är född 1956 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantOlsson, Dan Per Åke som är född 1966 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorÖstblom, Anders Olof som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.