Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Laholm. Det är nämligen den kommunen som Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1997-07-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Björkeredsvägen 1, 340 12, Annerstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Laholm arbetar för att företag som Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening. Det finns flera företag i Hallands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska, men även andra intressen, genom att starta, driva övernattnings- ställe och marknadsföra Knäreds samhälle för en positiv samhällsutveckling till nytta för alla invånare, företag och föreningar i Knäred med omnejd. Medlem deltar i föreningens verksamhet med eget arbete.

Firmatecknare för Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av likvidatorn..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening och det är följande personer, Carlsson, Gun-Maj som är född 1947 och har titeln Likvidator, Nilsson, Irene Asta Vivi-Ann som är född 1948 och har titeln Revisor, Jacobsson, Gun Ing-Britt Viola som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant,

Organisationsnummer för Björklidens Utvecklingscentrum i Knäred Ekonomisk förening är 769602-3543.