Värestorps Potatislagerhus ek.för.

Hallands län

Information

Värestorps Potatislagerhus ek.för. hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Laholm som är den kommunen där Värestorps Potatislagerhus ek.för. finns. I Laholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Hallands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Värestorps Potatislagerhus ek.för. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Värestorps Potatislagerhus ek.för. har haft sedan 1994-01-01. Värestorps Potatislagerhus ek.för. har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Värestorps Potatislagerhus ek.för. så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Menlösa, 312 98, Våxtorp men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0430-22183.

Laholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Värestorps Potatislagerhus ek.för. har idag 749200-3160 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrleseladamöterna var för sig. är den som för stunden ansvarar för Värestorps Potatislagerhus ek.för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uppföra ett potatislagerhus och där för lagring mottaga av medlemmarna producerad potatis samt att be- driva annan därmed förenlig verksamhet.

I Värestorps Potatislagerhus ek.för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bengtsson, Mats Evert som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Olle som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Lars Magnus som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Per Erik Stefan som är född 1964 och har titeln Suppleant, Nilsson, Britta Solveig som är född 1928 och har titeln Suppleant, .