Södra Hallands Kraft ekonomisk förening

Hallands län

Information

749200-2733 är organisationsnummer för företaget Södra Hallands Kraft ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Södra Hallands Kraft ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Laholm som är den kommunen som Södra Hallands Kraft ekonomisk förening finns i.

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1947-08-14 och det finns flera företag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1980-01-01.

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Laholm som också är .

Firmatecknare för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Axelsson, Erik Lennart -Gustavsson, Jan Anders -Karlsson, Ulf Tommy -Petersson, Inge Sverker Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Södra Hallands Kraft ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 0430-48000 eller genom brev på följande adress:
Stortorget 7 A, 312 30, Laholm

Föreningen har till ändamål att till sina medlemmar anskaffa, producera och distribuera energi samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Delar av verksamheten får bedrivas i dotterbolag. Föreningen får även samverka med eller biträda annat företag eller kommun.

Det finns olika personer som har en koppling med Södra Hallands Kraft ekonomisk förening och det är Karlsson, Ulf Tommy som är född 1954 och har titeln Extern VD, Axelsson, Erik Lennart som är född 1953 och har titeln Extern vice VD, Danred, Nils Gert Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Jan Anders som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Herbertsson, Carl-Johan Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Lars Börje som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotJohnsson, Ulla Agneta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Josefsson, Dan Anders som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Lars Thomas som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Anna Katarina Elisabeth som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Bo-Anders Tyko som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPersson, Bengt Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Per Anders Sixten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Per Hasse Stefan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotPetersson, Inge Sverker som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Carl-Magnus som är född 1964 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLundgren, Mats Hugo som är född 1961 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant