Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a.

Hallands län

Information

Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. är ett bolag som finns i Laholm. I Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bengtsson, Kurt Darling som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Erik Ragnar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Nils Arne Christer som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Britt som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Tage Ingemar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bengt-Rune som är född och har titeln Ordinarie ledamotÅkesson, Per Hans Christer som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Kronqvist, Per Olof som är född och har titeln Suppleant, Nilsson, Anna Linne som är född och har titeln SuppleantSvensson, Hans Bertil Lennart som är född och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. på telefon 0430-21506.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för sina medlemmars räkning, ävensom andra syften, varom föreningsstyrelsen beslutar, och som ej strida mot Bondeförbundets, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbunds eller Svenska Landsbygdens Kvinnoförbunds intressen, förvärva och för- valta fastighet för tillhandahållande av samlingslokal, park eller festplats för möten, föredrag, fester, allmänna förevis- ningar m m.

Idag är Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. av bolagstypen Ekonomisk förening.

Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. är ett av många bolag som finns i Hallands län och Laholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. innehar ej F-skattsedel och Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. så är det följande:
; Firman tecknas av Bengtsson, Kurt Darling och Jönsson, Tage ; Ingemar gemensamt.

Ränneslövs Bygdegårdsförening u.p.a. har 749200-2337 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Hallands län.