Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Laholm här finns det många olika Ekonomisk förening. Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Laholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Hallands län gör att bolag trivs där.

Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening är momsregistrerat sedan1980-01-01 och har organisationsnummer 749200-1875.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0430-50021 alternativt besöka eller skicka post till Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening på följande adress Otterdalsv. 6, 310 20, Knäred.

Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Konsumtionsföreningen Knäred m.o. ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Eriksson, Eva-Lotta Elisabeth som är född 1970 och har titeln Suppleant , Lindberg, Maria Lovisa som är född 1975 och har titeln Suppleant . Westerling, Ann Gunilla Margareta som är född 1955 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa för- bundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov samt sprida information som ger medlem- marna underlag för att planera sin hushållning och göra inköp på ett för dem ändamålsenligt sätt. Dessutom skall föreningen medverka till att vidga det kooperativa inflytandet i samhället och till att sprida den kooperativa idén. Föreningen får driva annan verksamhet, som är förenlig med ändamålet. Verksamheten skall bedrivas enligt sunda ekonomiska principer. Föreningen skall bygga upp ett eget kapital, som säkrar dess oberoende och utveckling. Finansiering bör så långt möjligt ske genom kapital som medlemmarna tillskjuter enskilt eller kollektivt. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.