Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Laholm och Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1959-07-13. Det finns flera olika bolag i Hallands län som är ett stort län. Laholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan ska trivas.

I Laholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och besitta fastigheten nr 1 i kvarteret Nyckelpigan med adressnummer 8 B vid Köpmansgatan i Laholms stad och däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid samt att till utomstående i samma fastighet uthyra bostadslägenheter och andra lokaler. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan och det finns flera bolag som är det idag i Laholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0430-10812.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansson, Bengt Erik -Johansson, Evert Ingemar -Malmqvist, Bernt Gustaf Inge.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan är Eldehage, John Henry Emanuel som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Bengt Erik som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Evert Ingemar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Bernt Gustaf Inge som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Habibovic, Alma som är född 1964 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Nyckelpigan har 749200-0117 som sitt organisationsnummer.