Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Laholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Laholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Hallands län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716408-3094.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 035-109115 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2 på följande adress Viktoriag. 1, 302 46, Halmstad.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Andersson, Ann-Christin Lydia som är född 1952 och har titeln Suppleant . Bengtsson, Kerstin Linnéa som är född 1952 och har titeln Suppleant , Callaku, Mendu som är född 1971 och har titeln Suppleant , Karlsson, Karl Lennart som är född 1940 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.