HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm

Hallands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Laholm så är HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Hallands län så finns det ännu fler.

Laholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Laholm och i Hallands län. Redan 1986-12-12 så skapades HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm och bolaget är har ej F-skattsedel.

716408-2609 är organisationsnummret för bolaget som finns i Laholm.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm och det finns många bolag som är i Hallands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Birgit Johansson, Clas-Inge Nilsson, Erik Lundgren och Gunvor Larsson, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Månelys i Laholm är Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Birgit Hillevi som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Britt Gunvor Marian som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Lars Erik Greger som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Claes-Inge som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln SuppleantPettersson, Lena Ann-Margret som är född 1950 och har titeln Suppleant, .